Phương thức thanh toán

Hischer hiện đang hỗ trợ 2 phương thức thanh toán sau:

1. Thanh toán khi giao hàng (COD)

2. Chuyển khoản qua ngân hàng